Sıkça Sorulan Sorular
17 Haziran 2022

HASTANEMİZDEN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ ALAN HASTA VE HASTA YAKINLARININ GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİ İLETME YÖNTEMLERİ

Silsile yoluyla önce birinci işlem sonuç alınamaz ise sırasıyla diğer işlemler yapılmaktadır.

 • Belirlenen Katlarda, Hastaların Kolaylıkla Ulaşılabileceği Yerlerde Bulunan Hasta Öneri, Şikayet ve Memnuniyet Kutuları üzerinden Yapılan Başvurular:

  Bu başvurular başhekim yardımcısı, kalite yönetim direktörü ve hasta hakları birim sorumlusundan oluşan Hasta ve Yakınlarının Görüş ve Önerilerini Değerlendirme Ekibi tarafından her ayın ilk iş gününde açılarak 10 gün içerisinde değerlendirilir.

  Hasta görüşlerine yönelik gerektiğinde düzeltici / önleyici faaliyet başlatılır. Yapılan faaliyetlere yönelik görüş bildiren hasta ve hasta yakınlarına geri bildirimde bulunulur.

 • Hasta Hakları Birimine Yapılan Başvurular:

  Hasta Hakları Birimine yapılan başvurular, Hasta Hakları Yönetmeliğine göre işlem görür.

 • Hastanemizin Web Sayfası Üzerinden Yapılan Başvurular:

  Hastanemiz web sayfası üzerinden yapılan hasta/hasta yakını başvuruları, Hasta Hakları Birimi tarafından takip edilerek çözümlenir ve Hasta Hakları Biriminde kayıt altına alınır. Hasta ve yakınına gerektiği hallerde, ilgili birimlerce geri bildirim yapılır.

 • Anket Yoluyla Görüşlerin İletilmesi:

  Hasta ve hasta yakınlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılamak, memnuniyetlerini hangi ölçüde sağladığımızı anlamak ve görüşlerini almak için hastanemizde anketler yapılmaktadır. Bu anketlerin değerlendirilmesi ve anket sonuçlarına göre gerekli faaliyetlerin başlatılması Anket Uygulama Talimatı doğrultusunda yapılır.

 • Başhekimliğe Yapılan Başvurular:

  Hastanemiz Başhekimliği’ne hastanemizden ağız ve diş sağlığı hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarıyla, kanuni temsilcileri görüşlerini sözlü, yazılı ve/veya faks yoluyla iletebilirler. Başhekim bu başvuruları yerinde çözümleyebildiği gibi, mevzuatlar doğrultusunda inceleme ve soruşturmalarla da çözebilir.

 • Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (SABİM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e Yapılan Başvurular:

SABİM ve CİMER’e yapılan başvurular hastanemiz SABİM ve CİMER  yetkilisi tarafından hızlı bir şekilde değerlendirilerek gerekli araştırma ve incelemeler yapılır veya yaptırılarak sonuçlandırılır.

Başvurularla ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemler yapılarak il çözümleyicisine ve başvuru sahibine geri bildirimde bulunulur. 
1.jpg
2.jpg