T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Eğitim Diş Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Eğitim Diş Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Papatya ÜSTÜN (diş hekimi)

Güncelleme Tarihi: 12/11/2019

ÖZGEÇMİŞ                                                                      

Unvanı, Adı Soyadı: Diş Hekimi Papatya ÜSTÜN

Doğum Tarihi/Doğum Yeri :15/06/1967 Eskişehir

E-mail : papatyayau@gmail.com

Bölümü: Ortodonti

Medeni Durum:Bekar

Yabancı Dil: Almanca-İngilizce                                                                                         

Eğitimi: Ege Ün.Diş Hek.Fak.(Yüksek Lisans)

-Bornava Anadolu Lisesi (Orta-Lise)

Çalıştığı Kurumlar:İzmir Eğitim Diş Hastanesi

Araştırmalar ve Yayınlar:

ESERLER

I. Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1.Saatçi P.Üstün P.Vural G:Effects of lip bumper therapy on unverupted second molors

75.Avrupa Ortodonti Cemiyeti Kongresi 1999 Strasbourg Fransa

(European Journal of Ortodontics 1999:21(5)618-619 Abstrakt

2.Saatçi P, Üstün. Vural G. Ortognatik Cerrahi gerektiren vakalarda Ortodontik başarılar

Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi 1999:1(3):87-92

II. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1.Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği 7. Uluslar arası Kongresi 12-14 Eylül 2003, İstanbul

2.International Symposium Of Denttofacial Developmentand Function 13-16 Ekim 2002 İstanbul

3.Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği 6. Uluslar arası Kongresi 27-29 Eylül 2002, İstanbul

4.TemponomondibularDisonders; Occlusion Anatomy and Phsiology of the Mas D. Monl 25-26mayıs 2002

5. III. Mükemmeliği Arayış Sempozyumu 21-22 Mart 2002

6.Yetişkin Ortodontisinde Ekip Çalışması “Team Approach in adult Orthodontics” kursu Prof. A. Timoty Turvey, Prof Birte Melsen,Prof Mehmet Ali Darendeliler 17 Mayıs 1998,Ankara

7.Ortodontik Diş Hareketlerinde Biyolojik Değerlendirmeler “Biological Considerations in Ortodontic Tooth Movement” Kursu Prof d. Zeynep Ze’ev Davidovitch 23-24 Kasım 1998, İzmir

Posterler:

1.Üstün P, Arıkan M, Vural G Ortognatik Cerrahi Gerektiren Vakalarda Ortodontik Beşanlar

6.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 1998,İstanbul

2. Saatçi P,Üstün P, Vural G Lip Bunper Aparejinin Sürmemiş mandibuler ikinci azı dişleri üzerindeki etkileri

6.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 1998,İstanbul

3.Saatçi P,Üstün P, Vural Gv14 yaşında Supernumere Dislenme

7.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 2000,İstanbul

4.Arıkan M,Üstün P ,Saatçi P,Vural G Latonograti taşıyan bir olguda erken ortognatik bir uygulama

7.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 2000,İstanbul

IV. Projeler:

V. Kitap Bölümleri:

1.

2

3.

VI. Doktora Tezi:

VII. Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:

1.İzmir Diş Hekimleri Odası - BALEV